سیستم حرارتی

از این سیستم ذوب برف داخل آبروها استفاده می­شود. سیستم حرارتی با گرمایش سقف و فضای داخل گاتر باعث ذوب برف و تخلیه آب حاصل می‌شود. طراحی و محاسبات سیستم حرارتی بسته به شکل سازه، میزان بارندگی سالانه و سردترین دمای محتمل هر شهر توسط کارشناسان شرکت انجام می‌گیرد. این سیستم دارای کابل حرارتی دوهسته ­ایی (هیتر­) مخصوص ذوب برف و یخ آبرو به همراه فیکسچر نگهدارنده کابل و تابلو کامل IP دار کنترل فرمان هوشمند است.