پلکان

جهت ایجاد مسیر تردد بر روی سقف از Walk Way آلومینیومی با طراحی­ های ویژه استفاده می­شود. این قطعات از جنس آلومینیوم با آلیاژ ویژه به صورت پروفیل­های اکسترود شده به همراه اتصالات مربوطه (صفحه گرتینگ لبه­دار، اومگا براکت آلومینیومی به طول ۳۲ سانتیمتر پانچ شده به همراه پایه های خورشیدی یا نبشی از جنس استیل پانچ شده ) می­باشد. پلکان­ ها با استفاده از براکت­های آلومینیومی روی شیار و گام­های ورق نهائی محکم می­شوند. بنابراین روکش سقف سوراخ نمی­شود.

نصب انواع مسیر تردد بر روی سقف (walk way)