زیپ برقی

پس از نصب ورق­های الومینیومی (پوشش نهایی سقف) در کنار یکدیگر، این پروفیل­ها با دستگاه مخصوص zipping machine به یکدیگر جفت (zip) می­شوند.در لایه رو هیچ گونه سوراخ، پیچ و همپوشانی ورق­ها وجود نداشته و به همین دلیل هیچگونه نقطه ضعفی در مورد آب­بندی وجود ندارد.