جوشکاری آلومینیوم

جهت اتصالات آبروها و خروجی آبرو، اطراف نورگیرهای سقفی و بازشو از جوشکاری آرگون (آلومینیوم) استفاده می­شود.

جوشکاری آرگون ( ورق های آلومینیوم) – آب بندی آبرو و خروجی آبرو
جوشکاری آرگون ( ورق های آلومینیوم) – آب بندی اطراف نورگیر سقفی به همراه فلاشینگ
جوشکاری آرگون ( ورق های آلومینیوم) – آب بندی اطراف بازشوها و اگزاست فن