لیست پروژه های سیستم ایستادرز(زیپ) در حال اجرا و پایان یافته

ردیفنام پروژهمحل پروژهنام کارفرمامتراژ (مترمربع)سال
1لیان شهرک صنعتی کاسپین قزوینشرکت سازه¬های افق نور75001398-1399
2پیست دوچرخه سواری
(با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم)
ساریشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور145001398-1399
3استادیوم ۶۰۰۰ نفری
(با همکاری شرکت سازه فضاکار خاتم)
ساریشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور78001397
4مرکز همایش های بین المللیاصفهانپوشش گستر270001397
5ترمینال سلام فرودگاه امامتهرانپوشش گستر100001397
6ایستگاه راه آهنکرمانشاهجهادنصر
(پوشش گستر)
36001396
7بخش از نمایشگاه بین المللی شهرآفتابتهرانکاشالوت
(پوشش گستر)
80001395
8فرودگاه بین المللی اهوازاهوازسبزدرخشان (پوشش گستر)35001395
9فرودگاه بجنوردبجنوردآستان قدس رضوی
(پوشش گستر)
40001395
10الماس قو خاورمیانهسلمانشهرعظیم زاده (پوشش گستر)25001395
11هتل سه و چهار ستاره فرودگاه امامتهرانطرح و آفرینش20001394
12سالن ترانزیت فرودگاه امامتهرانبلند پایه100001393
13پارک سوارزرین شهر اصفهانپوشش گستر45001393
14باغ موزه دفاع مقدستهرانتفال سقف (پوشش گستر)210001392
15مازی نورآلاشتپوشش گستر15001391
16دانشگاه آزاد اسلامییاسوجپوشش گستر10001390
17ترمینال مسافربریبابلسر (پوشش گستر)33001390

لیست پروژه های ( نما و سازه فلزی و بتنی) در حال اجرا و پایان یافته

ردیفنام پروژهمحل پروژهنام کارفرمامتراژ (مترمربع)سال
1کارخانجات مجموعه گلرنگ
(فروشگاه¬های زنجیره¬ایی افق کوروش)
قمشرکت سازه¬های افق نور150001399
2استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری الزورا بغدادعراقشرکت بلند پایه250001398-1399
3تجهیز کارگاه میدان جمهوری کرجشرکت راه و ساختمان مولوی3001399