برفگیر

برفگیر­های منحصر بفرد snow gard جهت کنترل حرکت برف به سمت آبرو استفاده می­شود. این قطعات از جنس آلومینیوم با آلیاژ ویژه به صورت پروفیل­های اکسترود شده به همراه اتصالات مربوطه ( پایه برفگیر، لوله خورشیدی به همراه بست، اومگا براکت آلومینیومی به طول ۱۲ سانتیمتر پانچ شده) می­باشد. برفگیر با استفاده از براکت­های آلومینیومی روی شیار و گام­های ورق نهائی محکم می­شوند. بنابراین روکش سقف سوراخ نمی­شود.